Liên lạc
Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng

Đặt một cuộc hẹn mà không có nghĩa vụ BSJDJ Nếu các bạn mang theo vật liệu, đồ vật hay thiết kế kỹ thuật số để xử lý, chúng tôi có thể nhanh chóng xác định các thiết lập laser thích hợp cho kết quả cắt tốt nhất.Đội kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ cung cấp:

- Có phải một hệ thống laze sợi là công cụ thích hợp cho ứng dụng của bạn?Máy cắt ống hoàn to àn tự động hoặc bán tự động. Cái nào để chọn?- Có phải một hệ thống laze sợi là công cụ thích hợp cho ứng dụng của bạn?Máy cắt ống hoàn to àn tự động hoặc bán tự động. Cái nào để chọn?

...dùng laze sợi?Cần năng lượng laser nào?

- Các yêu cầu hệ thống là gì?Hệ thống CNC của Đức PA hay Cypcut?

Sản phẩm và thử nghiệm vật chất

- Chúng tôi sẽ thử nghiệm với hệ thống laze và trả lại các nguyên liệu xử lý trong vài ngày sau khi nhận được chúng.Application Report

... ngay khi trả lại các mẫu đã được xử lý, chúng tôi cũng sẽ cung cấp một báo cáo chi tiết dành cho ngành công nghiệp và ứng dụng cụ thể của các bạn.Hơn nữa, chúng tôi đề nghị thế nào là hợp với anh.Ngài có thể liên lạc với chúng tôi.

Hỏi giá rẻ nhất