Liên lạc
Võ thuật

Võ thuật

Để đảm bảo sự cẩn thận và hoàn hảo, chúng tôi không chỉ có hệ thống dịch vụ trước, bán và sau bán hàng hoàn hảo, chúng tôi còn quản lý to àn bộ các khu vực sau đây:

Quản lý tập tin
Quản lý tập tin
  • Mỗi khách hàng có một tập tin riêng trong hệ thống thông tin tình báo hiện nay của kim loại laser, nhờ đó nó có thể đảm bảo nâng cấp phần mềm kịp thời;Mỗi hoạt động dịch vụ (bảo trì, chuyến trở về, kiểm tra sự hài lòng của khách hàng, v. v. d. được lưu lại chi tiết và có thể được thẩm vấn và phân tích bất cứ lúc nào.Tính theo thời gian ghi chú bảo trì thiết bị khách hàng và đưa ra ý kiến hợp lý cho người dùng.


Quản lý kỹ thuật nghiêm ngặt
Quản lý kỹ thuật nghiêm ngặt
  • Mỗi nhân viên dịch vụ làm việc tại kim loại có bằng cao cấp cao hơn, và mỗi nhân viên phục vụ bán hàng đã trải qua một khóa huấn luyện nội bộ lâu dài và qua hệ thống đánh giá công nghệ của chúng tôi trước khi được xác nhận hoạt động.

  • Mối quan tâm của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu tiên, và đó là trách nhiệm không thể tránh khỏi sự chăm sóc và tôn trọng mỗi khách hàng.Chúng tôi đảm bảo rằng từ chấp nhận khiếu nại đến dịch vụ tại nơi, mọi yêu cầu của khách hàng sẽ được trả đầy đủ bằng laser kim loại.

  • Dịch vụ tia laser... sẽ thỉnh thoảng sau khi bán dịch vụ... cho việc huấn luyện kỹ thuật, nâng cấp kiến thức kỹ thuật và nâng cao kỹ năng dịch vụ.

  • Để bảo đảm một cuộc tiếp tục cải thiện dịch vụ khách hàng, chúng tôi cũng đã thiết lập một cơ chế cạnh tranh và một cơ chế dự trữ tài năng để bảo đảm sự tồn tại của những người giỏi nhất và có tài năng, để đảm bảo người dùng có thể tiếp tục nhận dịch vụ thỏa đáng.


Quản lý hành vi tiêu chuẩn
Quản lý hành vi tiêu chuẩn
  • Công ty đã tạo ra một quy tắc quy định thống nhất về hạnh kiểm và đánh giá để đảm bảo quy trình phục vụ được chuẩn bị theo quy trình và quy trình phục vụ được tổ chức chuyên nghiệp.Chất lượng dịch vụ do sự khác biệt cá nhân làm giảm và tránh được.

  • Tổ chức đã thiết lập một hệ thống giám sát dịch vụ rộng lớn.Sẽ bị trừng phạt nặng nề đối với những người vi phạm đạo đức và quy tắc dịch vụ.Quản lý kênh thông tin mượt mà
Quản lý kênh thông tin mượt mà
  • Khách có thể liên lạc với chúng tôi qua các kênh khác nhau như điện thoại, fax, thư, e-mail và tin nhắn website.Ban điều khiển khách hàng laser để ý đến các kênh trên này trong thời gian thực.Khách hàng;9999;Việc tư vấn, khiếu nại và các yêu cầu khác s ẽ được trả lại nhanh nhất, và cố gắng làm hết mức hài lòng khách hàng.Khoảng thời gian
America
Mexico
Columbia
Britain
Germany
France
Spain
Hungary
India
South Africa
Wuhan
Korea
Taiwan
Australia
Thailand
Malaysia
Indonesia
Vietnam
Singapore
Uzbekistan
Kazakhstan
Turkey
Saudi Arabia
Kuwait
Pakistan
Dubai
Cyprus
Russia
Hỏi giá rẻ nhất