Wuhan Golden Laser Co., Ltd.
Wuhan Golden Laser Co., Ltd.
Liên hệ với Chúng Tôi
Video của 3D 5 trục Laser Cắt Ống Máy

3D 5 trục Laser Cắt Ống Máy

Có gì khác nhau giữa 3 trục và 5 trục CNC?

Các 3D5 trục Ống LaserMáy cắt đã mở rộng chế biến kích thước khả năng trên tiêu chuẩn 3 trục ống cắt máy. Cắt đầu không còn có thể cắt ống theo chiều dọc nhưng cũng có thể thực hiện vát chế biến trong phạm vi Plus hoặc trừ 45. Các vát cắt chức năng nhận ra chế biến phức tạp Ống chế biến.

Yêu cầu giá tốt nhất